top of page

Za tehničke i druge potrebe kao usluge za fizičke i pravne osobe

Stručni geodetski poslovi

Stručni geodetski poslovi za tehničke i druge potrebe koji se obavljaju kao usluge fizičkim i pravnim osobama

bottom of page