top of page
Search

HKOIG

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te skrbi da ovlašteni inženjeri geodezije savjesno i u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pritom štite i unaprjeđuju hrvatsku geodetsku djelatnost.

U Komoru se obvezatno udružuju ovlašteni inženjeri geodezije.

Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima: uspostavlja i vodi imenik ovlaštenih inženjera geodezije, uspostavlja i vodi evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova, izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije, vodi evidenciju o stegovnim postupcima, vodi evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost.

Komora obavlja i sljedeće poslove: unaprjeđuje geodetsku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba, čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije te osigurava uvjete za pravilno obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama, surađuje s mjerodavnom državnom upravom i drugim državnim tijelima te daje odgovarajuća izvješća i podatke u postupku nadzora nad radom Komore, rješava u sporovima svojih članova čije rješavanje ovlašteni inženjeri geodezije sporazumno povjeravaju arbitraži Komore te u sporovima trećih osoba, koje rješavanje povjere Komori, nadzire rad ovlaštenih inženjera geodezije u zajedničkim uredima, samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri geodezije obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom, provodi trajno stručno usavršavanje svojih članova, te s tim u vezi uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa stručnim društvima i fakultetima te odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama, razvija strukovnu etiku, skrbi se da ovlašteni inženjeri geodezije savjesno i u skladu s posebnim zakonima obavljaju svoje poslove, te promiče materijalne interese ovlaštenih inženjera geodezije, štiti materijalne interese naručitelja usluga mogućim organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, uspostavlja i razvija suradnju s drugim komorama i međunarodnim organizacijama, kao i s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama, organizira skupove ovlaštenih inženjera geodezije, osigurava pristup informacijama o svojem radu u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.Recent Posts

See All

STRUČNI GEODETSKI POSLOVI

Obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih po

GEODETSKI INSTRUMENTI

Geodetski instrumenti su uređaji koji služe za preciznu izmjeru Zemljine površine. Prema toj definiciji u geodetske instrumente spadaju i najstarije upotrebljavane naprave za mjerenje dužine poput let

ŠTO NAKON LEGALIZACIJE?

Legalizirali se svoju nekretninu, a ona nije točno obilježena i evidentirana u katastru i zemljišniku? Ukoliko ste dobili Rješenje o izvedenom stanju za završenu građevinu, sljedeći korak je evidentir

Kommentare


bottom of page