top of page
Search

GEODET I KUPOPRODAJA NEKRETNINA

Kod kupnje / prodaje nekretnine, posebno većih razmjera, potrebna je sigurnost i znanje svih stranaka u postupku o tome što kupuju / prodaju. Tu sigurnost kod trgovine nekretninama, kad je u pitanju površina predmetne nekretnine, daje precizna geodetska izmjera. U suprotnome moglo bih se dogoditi da prodajete više zemljišta po manjoj cijeni ili kupujete manje zemljišta po višoj cijeni, odnosno da ne kupujete površinu koja je stvarna.


Podaci velikog djela postojeće katastarsko – planske dokumentacije mogu Vas navesti u lažan osjećaj sigurnosti kad je u pitanju veličina i oblik predmetne nekretnine. Dobar dio postojećih planova napravljen je na staroj austrougarskoj izmjeri, zastarjelim metodama izmjere i lošim kartografskim projekcijama. Ako želite odrediti pravu veličinu i oblik zemljišta koje prodajete / kupujete preporučavamo Vam da zatražite uslugu ovlaštenog geodeta. Ovlašteni geodet će Vam, prema podacima geodetske izmjere, dati podatak o tome što zapravo kupujete ili prodajete.


Uz to što će odrediti točnu površinu nekretnine geodet Vam svojom stručnošću i iskustvom može pomoći u određivanju međa i granica predmetne nekretnine, te pomoći pri usuglašavanja istih sa nositeljima prava na susjednim nekretninama.


Ne upuštajte se u trgovinu nekretninama bez geodetskog snimka, te tako osigurajte pravednu transakciju.

Recent Posts

See All

STRUČNI GEODETSKI POSLOVI

Obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih po

GEODETSKI INSTRUMENTI

Geodetski instrumenti su uređaji koji služe za preciznu izmjeru Zemljine površine. Prema toj definiciji u geodetske instrumente spadaju i najstarije upotrebljavane naprave za mjerenje dužine poput let

HKOIG

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke intere

Comments


bottom of page